Sociálny marketing

Mobilný telefóm Mobilný telefóm

Sociálny marketing - pojem, ktorý by si mal každý majiťeľ webstranky osvojiť a naučiť sa s ním pracovať. Pomahá nam pri riešení problemov, ale i pri komunikácii s potencionálnymi klientmi. Marketing nám pomáha pri nasmerovaní a presviedčaní zákazníkov o kúpu daného produktu, služby, informácii. Sociálny marketing je zameraný na postup logického plánovania procesov a úkonov, ktoré sa skladajú z prieskumu zameraného na spotrebiteľa, rozbor trhu, vytýčenie cieľov a ujasnenie taktiky. Sociálny marketing je osvedčený postup skladajúci sa z dôkazov, spojením vedy a metodiky. Zásadou marketingu je si ujasniť prvotné ciele, spôsob ich dosiahnutia a prospech. Je potrebné si uvedomiť na akú cieľovú skupinu sa ideme zamerať. 

A dobrým pomocníkom v tejto úlohe sú sociálne siete. Najznámejšie sociálne siete u nás sú Facebook, Instagram, Twiter, TikTok a iné. Vynikajúcim nastrojom je aj YouTube, kde si vieme pridávať rôzne videá, krátke ukážky našej práce.  Ďalším dobrým pomocníkom sú aj rôzne vyhľadávače ako Google, Seznam.cz, Yandex, Duck Duck Go, Yahoo. Po zadaní kľúčových slov do vyhľadávača už len hľadáte potrebné informácie. Ich používanie je rýchle, efektívne a jednoduché.

Sociálna sieť Sociálna sieť
Sociálny marketing Sociálny marketing