Optimalizácia SEO

SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače, anglicky search engine optimization je metóda, ktorej cieľom je dosiahnuť aby sa Vaša webstránka zobrazovala na popredných miestach vo vyhľadávačoch. Na Slovensku je najrozšírenejší vyhľadávač Google, no obľúbené sú aj u iné, ako napríklad DuckDuckGo, Seznam, Bing a ďalšie. Lídrom medzi vyhľadávačmi je Google, ktorý poskytuje aj mnoho iných možností ako iba vyhľadávanie. Každý vyhľadávač používa svoj inteligentný algoritmus, pomocou ktorého sa analyzujú kľúčové slovíčka na každej podstránke Vašej webstránky cez svojich internetových botov (crawlerov). Presný algoritmus hľadania každého vyhľadávača je jeho obchodným tajomstvom. Avšak podľa správneho použitia slov v nadpisoch, podnadpisoch, článkoch a obrázkoch sa vieme priblížiť k zvyklostiam ľudí, čím dosiahneme požadovanú pozíciu nájdenia Vašej stránky vo vyhľadávačoch. Vyššia návštevnosť na Vašej stránke mieri k zvyšovaniu ziskov Vašej firmy.

Pre SEO optimalizáciu si treba určiť cieľovú skupinu Vašich zákazníkov. Pokiaľ sa snažíte zacieliť ľudí žijúcich v Partizánskom, musíte Váš obsah prispôsobiť jej obyvateľom. To znamená písať články s obsahom, ktorý upúta pozornosť ľudí hľadajúcich produkty alebo služby, ktoré poskytujete v Partizánskom.

SEO je komplexný obor, ktorý sa delí na technickú a obsahovú časť. Technická časť obsahuje programátorské metódy, ktoré pomôžu vyhľadávačom zobrazovať popis nájdenej stránky a zamerať sa na je časti s požadovaných obsahom. Jednou z takých metód je využitie schema.org. Obsahová časť je dôležitá z pohľadu Vašich zákazníkov. Mala by obsahovať prevažne články, ktoré sú užitočné pre každého návštevníka stránky.

Etické metódy sa snažia vylešiť Váš obsah, ktorý by mal byť kvalitný a unikátny a mal by zaujať každého čitateľa. Je potrebé si uvedomiť, že Vaše stránky naštevujú rôzny roboti, ktorý sa snažia obsah stránky prečítať a matematicky ho zanalyzovať. Títo roboti sú v dnešnej dobe veľmi inteligentní a už ich nedokážete oklamať rôznymi nekalými praktikami. Ak robot zistí, že ho chcete oklamať, Vašu stránku penalizuje a vyhľadávač ju prestane zobrazovať, čo môže prispieť k zníženiu účinnosti Vašej doterajšej snahy. Takéto nekalé praktiky sú napríklad skrývanie obsahu pred zrakmi návšteníkov pomocou CSS kódu, čiže ak nastavíte bielu farbu textu na stránke s bielym pozadím. Všetky internetový boti sa snažia hodnotiť obsah rovnako ako ho vidí každý čitateľ.

Etickými metódami viete dosiahnuť vyššiu a dlhodobú návštenosť Vašej stránky. Medzi tieto metódy patrí kvalitný a unikátny obsah, pravidelná aktualizácia stránky, používanie krátkych a logických url adries podľa nadpisov, riešenie duplicitných obsahov stránky, budovanie spätných odkazov, využívanie správnych keywords a description v meta tagoch. Napríklad používanie description v meta tagu hlavičky Vašej stránky sa zobrazuje ako popis vo výsledku nájdenej informácie v Googli.

Pokiaľ chcete vidieť ako Vašu stránku vidí Google, môžete využiť jeho nástroj Google Search Console. Pomocou tohto technického nástroja dokážete zistiť chyby, na ktoré narazil vyhľadávač pri analýze stránky. Ďalším užitočným nástrojom je Google Analytics, ktorý sleduje návštevnosť Vašej stránky. Získava informácie ako sa návštevníci na stránke pohybujú, čo ich zaujalo, kde klikajú, odkiaľ prišli a ako často odchádzajú. Tieto zozbierané informácie môžete využívať pre svoje marketingové účely.

Medzi užitočné metódy patria aj spätné odkazy. Sú to odkazy, ktoré smerujú z rôznych iných katalógov, blogov, diskusii a fór na vašu stránku. Čím viac takýchto odkazov smeruje k Vám, tým väčšiu návštevnosť získate. Pomocou tejto metódy Vám Google zvýši PageRank, čo je celkové hodnotenie kvality Vašej stránky. Keďže v minulosti sa metóda spätných odkazov umelo zneužívala, Google a aj iné vyhľadávače sa rozhodli toto hodnotiace číslo nezverejniť. Dnes už Google sleduje, či naozaj spätný odkaz smeruje na obsah stránky, ktorý s ním súvisí aby sa nestalo, že napríklad zadáte do vyhľadávania slovíčko webstránky v Partizánskom a zobrazia sa výsledky stránok, ktoré smerujú na obsah, ktorý sa venuje napríklad výrobe plastových okien.

Ďalším postupom ako zvýšiť návštevnosť je propagácia Vašej firmnej identity na sociálnych sieťach. Bohužiaľ táto možnosť býva veľmi často zanednávaná. Pomocou zdieľaných fotografií a článkov o Vašich produktoch a službách na sociálnych sieťach môže Vaše podnikanie rásť geometrickou radou. Je potrebné upútať pozornosť užívateľov sociálnych sieti zaujímavými príbehmi a obrázkami. Optimalizáciou sociálnych médií vytvárate publicitu článkov a celej Vašej webstránky na sociálnych sieťach. Mnoho nástrojov ako upútať pozornosť Vašich návštevníkov poskytuje Facebook. Podobne ako Google aj Facebook má rôzne nástroje, ktoré pomôžu zlepšiť Váš internetový marketing.

Program Affiliate je v súčasnosti ďalší zo systémov ako zvýšiť návštevnosť stránky. Je to peňažná odmena partnerovi za reálny predaj produktov alebo služieb Vašej firmy. V praxi to znamená, že k Vám príde zákazník zo stránky Vášho partnera a kúpi si produkty v určitej sume. Vášmu partnerovi za to, že k Vám zákazník prišiel a naozaj si niečo kúpil vyplatíte odmenu z hodnoty každého takéhoto nákupu. Na vyplatenej percentuálne odmene sa s Vašim partnerom vopred dohodnete.

SEO optimalizácia pre vyhľadávače Partizánske SEO optimalizácia pre vyhľadávače Partizánske